Změny v zahraničně obchodní politice ČR po vstupu do EU

Název práce: Změny v zahraničně obchodní politice ČR po vstupu do EU
Autor(ka) práce: Oldřichová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kambová, Anna
Oponenti práce: Sedláková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou zahraničně obchodní politiky České republiky a jejím cílem je zjištění nejzásadnějších změn, které v ní proběhly v souvislosti se vstupem do EU. Součástí práce je nastínění situace v předvstupním období a také charakteristika společné obchodní politiky EU, jejích nástrojů a vztahů se třetími státy. Věnuje se změnám obchodní politiky, jejich dopadům na zahraniční obchod a proexportní politice.
Klíčová slova: nástroje; EU; ČR; společná obchodní politika; zahraničně obchodní politika; změny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2007
Datum podání práce: 4. 4. 2007
Datum obhajoby: 4. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4912/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: