Marketing cestovní kanceláře se specializací na exotické zájezdy

Název práce: Marketing cestovní kanceláře se specializací na exotické zájezdy
Autor(ka) práce: Ladmanová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grossmutová, Jana
Oponenti práce: Kříž, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou (subjektem) cestovního ruchu, jejímž hlavním předmětem činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem. Produktem CK je služba, která byla vytvořena na základě identifikace přání a potřeb zákazníků. Tyto služby rozdělujeme na základní a doplňkové. Mezi hlavní služby zprostředkované cestovními kancelářemi patří ubytování, stravování a doprava.
Klíčová slova: komunikace; tvorba produktu; exotické zájezdy; cestovní kancelář; Marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2007
Datum podání práce: 11. 4. 2007
Datum obhajoby: 15. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4925/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: