-

Název práce: Ekonomika sportovní organizace- FK ZTS Dubnica
Autor(ka) práce: Peťovský, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Komínek, Tomáš
Oponenti práce: Bardún, Adam
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Analýza hospodaření a financování profesionálního fotbalového klubu na konkrétním příkladě s přihlížením k specifické situaci na Slovensku.Aplikace metod a nástrojů finanční analýzy na fotbalovém klubu.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2007
Datum podání práce: 11. 4. 2007
Datum obhajoby: 2. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4926/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: