-

Název práce: FINANČNÁ ANALÝZA SEWS Slovakia, s.r.o
Autor(ka) práce: Lehoťák, Milan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lodr, Jakub
Oponenti práce: Tyll, Ladislav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu podniku SEWS Slovakia, s.r.o., jej výsledky v daným ekonomicko-finančných ukazovateľoch a porovnanie výsledkov s odvetvím. Cieľom bolo zistiť daný stav a porovnať ho v aplikácii teórie.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2007
Datum podání práce: 11. 4. 2007
Datum obhajoby: 2. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: