Hypoteční úvěry a životní pojištění

Název práce: Mortgage credits and live assurance
Autor(ka) práce: Koláček, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Thesis provides an overview of different types of mortgages and mortgage protection assurances available in czech credit and insurance markets. Thesis is composed of detailed description of particular products and case study describing comparison of three types of mortgages: classic anuity mortgage, mortgage with postpone payment of principal in combination with unit linked life assurance, mortgage with postpone payment of principal in combination with investment to securities. The aim was the comparison on the basis of chosen evaluations of unit linked life assurance and securities and determination of boundary percentage value of evaluation by which the combine product become preferable to classic mortgage.
Klíčová slova: unit linked life assurance; life assurance; mortgage with postpone payment of principal; mortgage
Název práce: Hypoteční úvěry a životní pojištění
Autor(ka) práce: Koláček, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce poskytuje přehled o různých typech hypotečních produktů dostupných na našem úvěrovém trhu a životním pojištění,které umožňuje zajištění osoby v období splácení hypotéky. Práce se skládá z detailního popisu jednotlivých produktů a případové studie, kde dochází k porovnání tří typů hypoték: klasické anuitní hypotéky, hypotéky s odloženou splátkou jistiny v kombinaci s IŽP a v kombinaci s investicí do cenných papírů. Cílem bylo porovnání na základě vybraných zhodnocení u IŽP a CP a stanovení hraničního procenta zhodnocení, při kterém se kombinovaný produkt stane výhodnějším než klasická hypotéka.
Klíčová slova: životní pojištění; hypotéka s odloženou splátkou jistiny; hypotéka; investiční životní pojištění

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2009
Datum podání práce: 20. 5. 2009
Datum obhajoby: 9. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20576/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: