Program dobrovolnictví v nemocnicích

Název práce: Program dobrovolnictví v nemocnicích
Autor(ka) práce: Černá, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Ulrich, Břetislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje Dobrovolnický program ve FN Motol. Může sloužit jako návod pro nemocnice a jiné organizace, kde dobrovolníky nemají, ale uvažují o nich. Dále se zabývá odlištnostmi mezi ziskovým a neziskovým sektorem. Teoretické poznatky jsou doplněny současným fungujícím příkladem ve FN Motol, která je v tomto směru vzorem pro nemocnice v ČR i zahraničí.
Klíčová slova: dobrovolník; nemocnice; Motol; program; dobrovolnictví
Název práce: The volunteer programme in hospital
Autor(ka) práce: Černá, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Ulrich, Břetislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2007
Datum podání práce: 11. 4. 2007
Datum obhajoby: 2. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4928/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: