CSR firem

Název práce: Spoločenská zodpovednosť firiem
Autor(ka) práce: Paulis, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Procházková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V diplomovej práci je spracovaná téma spoločenskej zodpovednosti firiem (z anglického CSR, Corporate Social Responsibility). Sú tu porovnané 3 firmy z rovnakého priemyselného odvetvia - cementárenský priemysel. V úvode práce sú popísané základné pojmy, reporting, meranie spoločenskej zodpovednosti. Praktická časť sa sústreďuje na aktivity CSR v skúmaných spoločnostiach.
Klíčová slova: zodpovedná firma; cement; Corporate Social Responsibility; trvale udržateľný rozvoj; CSR; spoločenská zodpovednosť firiem
Název práce: CSR firem
Autor(ka) práce: Paulis, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Procházková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V diplomové práci je zpracováno téma společenské odpovědnosti firem (z anglického CSR, Corporate Social Responsibility). Jsou zde porovnány 3 firmy ze stejného průmyslového odvětví -- cementárenský průmysl. V úvodu práce jsou popsané základní pojmy, reporting, měření společenské odpovědnosti. Praktická část se soustřeďuje na aktivity CSR ve zkoumaných společnostech.
Klíčová slova: cement; Corporate Social Responsibility; společenská oodpovědnost firem; trvale udržitelný rozvoj; CSR; odpovědná firma
Název práce: Corporate Social Responsibility
Autor(ka) práce: Paulis, Peter
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Procházková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Topic of this diploma thesis is CSR, Corporate Social Responsibility. 3 companies from cement industry were compared. At the beginning of the thesis, basic terms, reporting, CSR measurement, etc. are described. Practical part focuses on CSR activities of 3 particular corporations.
Klíčová slova: cement; Corporate Social Responsibility; CSR; Sustainable Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16991/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: