Efektivnost inflačního cílování v tranzitivních ekonomikách, případ České republiky

Název práce: Efficiency of Inflation Targeting in Transition Countries, the Case of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Chytilová, Helena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláček, Petr
Oponenti práce: Halás, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper examines Czech experience with inflation targeting. It tries to assess empirically character of deviations from inflation targets throughout the time. It assess situation also in an international context. Consequently it analyse ability of IT regime to anchor inflation expectations in context of CNB?s forecasting performance. Results imply that although deviations were quite frequent in the Czech Republic, their occurrence has not been a barrier for delivering lower inflation and its lower volatility. Notwithstanding, its volatility remains significantly above the range experienced in the EU and the EMU countries. Regarding the inflation expectations, monetary policy surprises tend to be smaller over time,signalising that IT regime is priced by the markets. Thus, credibility of the CNB, concerning anchoring of inflation expectations, seems to improve after introduction of IT regime. It also indicates that IT regime is a quite appropriate regime for the upcoming period of time, which will be end up by the entry in the EMU.
Klíčová slova: CB?s communication; inflation expectations; exchange rate movements; inflation volatility; inflation targeting
Název práce: Efektivnost inflačního cílování v tranzitivních ekonomikách, případ České republiky
Autor(ka) práce: Chytilová, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláček, Petr
Oponenti práce: Halás, Vladimír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 4. 2007
Datum podání práce: 15. 4. 2007
Datum obhajoby: 5. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4935/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: