Vztah české majority a národnostních menšin v Jihočeském kraji

Název práce: Vztah české majority a národnostních menšin v Jihočeském kraji
Autor(ka) práce: Pána, Lubomír
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pešková, Vladimíra
Oponenti práce: Prorok, Vladimír; Pecka, Emanuel; Švejda, Gabriel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá zkoumáním problematiky národnostních menšin v kontextu Jihočeského kraje. Vychází ze skutečnosti, že současná společnost čelí problémům, které jsou historicky dané a navíc, které jsou způsobené imigrací. Vychází z rozsáhlého výzkumu, který byl proveden v Jihočeském kraji a který zkoumal jednak vztahy většinové populace k národnostním menšinám, na druhou stranu také věnoval i vztahům menšin k většinové populaci. Nabízí návrh koncepce Jihočeského kraje ve vztahu k národnostním menšinám. Je přínosná především z hlediska možnosti praktické aplikace získaných poznatků, ale může posloužit jako základ pro další analýzu dané problematiky, jednak v kontextu Jihočeského kraje, ale také na obecnější úrovni.
Klíčová slova: Jihočeský kraj; výzkum postojů; multikulturní integrace; pluralismus; národnostní menšina
Název práce: The relationship Czech majority and national minorities in the region of South Bohemia
Autor(ka) práce: Pána, Lubomír
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pešková, Vladimíra
Oponenti práce: Prorok, Vladimír; Pecka, Emanuel; Švejda, Gabriel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2007
Datum podání práce: 16. 4. 2007
Datum obhajoby: 17. 4. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: