Vstup ČR do eurozóny a kurzové konvergenční kriterium

Název práce: Vstup ČR do eurozóny a kurzové konvergenční kriterium
Autor(ka) práce: Tůmová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Helísek, Mojmír
Oponenti práce: Hazucha, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou vstupu České republiky do eurozóny a mírou plnění kurzového konvergenčního kriteria. Je zde zmíněn historický vývoj měnové integrace, přínosy a náklady spojené s přijetím eura a předpoklady přistoupení k eurozóně. Pozornost textu je věnována charakteristice kurzového konvergenčního kriteria, mechanismu směnných kurzů ERM/ERM II a dosavadním zkušenostem s plněním kurzového konvergenčního kriteria ve státech eurozóny. Hlavní důraz práce je kladen na problematiku plnění kurzového kriteria v České republice. Pozornost je věnována komparaci vývoje směnného kurzu české koruny vůči euru a vybraných měn členských zemí EU a též prognóze budoucího vývoje.
Klíčová slova: nominální konvergence; reálná konvergence; euro; eurozóna; kurzové konvergenční kriterium

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2007
Datum podání práce: 16. 4. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4942/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: