Kritéria zákazníků při výběru prodejny - obchodního řetězce

Název práce: Kritéria zákazníků při výběru prodejny - obchodního řetězce
Autor(ka) práce: Šímová, Václava
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Chvojková, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá kritérii zákazníků při výběru prodejny v Benešově u Prahy, jejich kupním chováním a marketingem obchodu. Součástí je i marketingový výzkum na dané téma.
Klíčová slova: marketingový výzkum; marketing obchodu; Kritéria zákazníků při výběru prodejny

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2007
Datum podání práce: 17. 4. 2007
Datum obhajoby: 15. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4945/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: