Strukturální fondy Evropské unie se zaměřením na infrastrukturu

Název práce: Strukturální fondy Evropské unie se zaměřením na infrastrukturu
Autor(ka) práce: Čáslavková, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Cihlářová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie do oblasti infrastruktury v České republice. Analyzuje Operační program Doprava, zřízený pro čerpání v programovém období 2007-2013 a rovněž postup čerpání v Operačním programu Infrastruktura pro období 2004-2006. V diplomové práci je využita případová studie konkétního projektu "Výstavba odbavovacího terminálu letiště Brno", což je příklad úspěšně dokočeného projektu OP Infrastruktura. Z příkladu jsou vyvozeny doporučení a závěry pro potenciální žadatele v oblasti infrastruktury.
Klíčová slova: projektová žádost; Ministerstvo dopravy; Operační program Infrastruktura; Operačí program doprava; čerpání; Evropská unie; strukturální fondy
Název práce: European Union Structural Funds Focused On Infrastructure
Autor(ka) práce: Čáslavková, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Cihlářová, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4952/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: