Analýza návštěvnosti Galerie Slovanská epopej Alfonse Muchy

Název práce: Analýza návštěvnosti Galerie Slovanská epopej Alfonse Muchy
Autor(ka) práce: Dvorská, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zvánovcová, Helena
Oponenti práce: Němcová, Magda
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci na téma Analýza návštěvnosti Galerie Slovanská epopej Alfonse Muchy zhodnocuji návštěvnost této galerie. V teoreticko-metodologické části vymezuji základní pojmy managementu a zamýšlím se nad problematikou kultury. V praktické části posuzuji konkrétní vlivy na návštěvnost této galerie a následně uvádím doporučení a návrhy ke zlepšení stávající situace.
Klíčová slova: kultura; management; galerie; Alfons Mucha; Slovanská epopej; analýza návštěvnosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 4. 2007
Datum podání práce: 18. 4. 2007
Datum obhajoby: 10. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: