Category management

Název práce: Category management
Autor(ka) práce: Beran, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje category management, jeho definice a vývoj. Stěžejní část práce se věnuje osmi krokům category management procesu a subjektům, které do tohoto procesu vstupují. Mezi osm kroku patří definování kategorie, analýza kategorie, hodnocení subjektů, stanovení cíle kategorie, taktická rozhodnutí, strategická rozhodnutí, implementace a zpětná vazba. Praktická část je zaměřena na deskripci konkrétního category management projektu a tento projekt je porovnán s teoretickými předpoklady.
Klíčová slova: odběratel; dodavatel; projekt; proces; CM; management; category
Název práce: Category Management
Autor(ka) práce: Beran, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: -
Autor(ka) práce: Beran, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2007
Datum podání práce: 19. 4. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4960/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: