Trh s narkotiky: teorie a politika

Název práce: Trh s narkotiky: teorie a politika
Autor(ka) práce: Strnadová, Iveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem práce je analýza černého trhu s narkrotiky za účelem zjištění, jak a do jaké míry může být tento trh vymýcen. V první části mé práce definuji černý trh, rozebírám základní příčiny vzniku a jeho důsledky pro společnost. V následující části zkoumám, jaká opatření v tomto směru činní vlády. Dále se zaměřím na názory a doporučení ekonomů a nakonec provedu srovnání jejich doporučení s prováděnou politikou v této oblasti.
Klíčová slova: Kanada; Drogová politika; Medikalizace drog; Legalizace; EU; USA; Prohibice
Název práce: The market for narcotics: Policy and Theory
Autor(ka) práce: Strnadová, Iveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šťastný, Daniel
Oponenti práce: Janíčko, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The content of this work is analysis of black market with drugs to determine how and to what extent the market can be eradicated. In the first part of my work I define the black market, analyze the basic causes of origin and its consequences for society. In the following section I examine what measures the governments do in this area. Furthermore, I focus on the views and recommendations of economists, and finally make a comparison of their recommendations with the implementation of policies in this area.
Klíčová slova: USA; Prohibition; Legalization; EU; Drug medicalization; Canada; Drug policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2009
Datum podání práce: 18. 12. 2009
Datum obhajoby: 21. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21798/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: