Analýza potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Orlických horách a Podorlicku

Název práce: Analýza potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Orlických horách a Podorlicku
Autor(ka) práce: Míkovcová, Jindřiška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Houška, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoreticko-metodologická část: marketing destinace, marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v destinaci. Aplikační část: charakteristika současného stavu cestovního ruchu v turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, vyhodnocení potenciálu a doporučení pro další rozvoj cestovního ruchu v oblasti.
Klíčová slova: marketingová strategie; marketing destinace; cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2007
Datum podání práce: 20. 4. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4963/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: