Perspektiva česko-ruské obchodní spolupráce s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem

Název práce: Perspektiva česko-ruské obchodní spolupráce s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem
Autor(ka) práce: Kuha, Irina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mojí diplomové práce je poskytnout souhrnné informace o vývoji spolupráce mezi Českou republikou a Ruskem v posledních letech, zhodnotit výsledky dosažené ve dvoustranné obchodní výměně, popsat perspektivní oblasti pro podnikání českých subjektů na ruském trhu, s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem.
Klíčová slova: spolupráce; Česká republika; Ruská federace
Název práce: Prospects of Czech-Russian business cooperation, taking into account cultural differences
Autor(ka) práce: Kuha, Irina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Aims of this work are to provide comprehensive information on the development of cooperation between the Czech Republic and Russia in recent years, to assess the results achieved in bilateral trade exchange, to describe the perspective of Czech business entities in the Russian market, taking into account cultural differences.
Klíčová slova: Czech Republic; international cooperation; Russian Federation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2009
Datum podání práce: 10. 12. 2009
Datum obhajoby: 27. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: