Outsourcing účetních, mzdových a daňových služeb

Název práce: Outsourcing účetních, mzdových a daňových služeb
Autor(ka) práce: Houra, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cardová, Zdenka
Oponenti práce: Blecha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o externím zpracování účetních, mzdových a daňových služeb. Shrnuje výhody a nevýhody využívání outsourcingu v těchto oblastech podnikových činností z pohledu klienta a obsahuje rovněž praktický příklad porovnání nákladové náročnosti na outsourcing.
Klíčová slova: Outsourcing; Mzdová agenda; Účetnictví; Insourcing
Název práce: Outsourcing of bookkeeping, payroll and tax services
Autor(ka) práce: Houra, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cardová, Zdenka
Oponenti práce: Blecha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the external processing of bookkeeping, payroll and tax services. Thesis summarizes the advantages and disadvantages of using outsourcing in these areas of business activities from the client perspective and also contains a practical example of quantification the total expenditures on outsourcing.
Klíčová slova: Payroll; Bookkeeping; Insourcing; Outsourcing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2009
Datum podání práce: 31. 1. 2010
Datum obhajoby: 27. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/19876/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: