Reforma územního členení a veřejné správy na Slovensku

Název práce: Reforma územného členenia a verejnej správy na Slovensku
Autor(ka) práce: Švec, Róbert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matula, Miloš
Oponenti práce: Nemec, Marcel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predložená práca poskytuje prehľad o vývine územnosprávneho členenia a organizácii verejnej správy na území Slovenska ako východiskách pre súčasnú reformu verejnej správy. Pojednáva o realizácii tejto poslednej reformy verejnej správy a územnosprávneho členenia Slovenska a súčasne hodnotí jej priebeh a naplnenie jej cieľov.
Klíčová slova: komunálna reforma; fiškálna decentralizácia; kraj, okres, obec, vyšší územný celok; NUTS; prenesené kompetencie; originálne kompetencie; reforma verejnej správy; krajský úrad, okresný úrad, obecný úrad, spoločný obecný úrad; oddelený model verejnej správy; duálny model verejnej správy; štátna správa, samospráva; územnosprávne členenie; verejná správa
Název práce: Reforma územního členení a veřejné správy na Slovensku
Autor(ka) práce: Švec, Róbert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matula, Miloš
Oponenti práce: Nemec, Marcel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předložená práce poskytuje přehled o vývine územnosprávního členení a organizaci veřejné správy na území Slovenska jako východiko pro současnou reformu veřejné správy. Pojednáva o realizaci této poslední reformy veřejné správy a územnosprávního členení Slovenska a súčasně hodnotí její průběh a naplnení jejich cílů.
Klíčová slova: stítní správa; územnosprávní členení; veřejná správa
Název práce: Reform of territorial division and public administration in Slovakia
Autor(ka) práce: Švec, Róbert
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matula, Miloš
Oponenti práce: Nemec, Marcel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The work presented here gives a summary of territorial division and public administration development in Slovakia as the bases for present reform of public administration. This work deals with realization of this reform of public administration and territorial division in Slovakia and evaluate process and fulfillment of purposes of this reform. Key words: , , , , , , , , , , , , ,
Klíčová slova: NUTS; original powers; reform of public administration; regional state administration office; region, district, municipality, higher territorial unit; separate model of public administration; state administration; public administration; district state administration office, municipal office; communal reform; fiscal decentralization; transferred powers; dual model of public administration; self-government; territorial division

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2009
Datum podání práce: 31. 12. 2009
Datum obhajoby: 26. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23870/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: