Význam Svatováclavského kultu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi pro cestovní ruch

Název práce: Význam Svatováclavského kultu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi pro cestovní ruch
Autor(ka) práce: Sýkorová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Koňařík, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na vliv svatováclavského kultu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi na cestovní ruch. První část představují informace o životě sv. Václava a vývoji jeho kultu v historii. Druhou část tvoří dotazníkové šetřené zaměřené na povědomí občanů České republiky o sv. Václavovi. Poslední částí diplomové práce je analýza cestovního ruchu v souměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav včetně uvedení vlivu svatováclavského kultu.
Klíčová slova: památky; sv. Václav; Brandýs nad Labem; Stará Boleslav
Název práce: The impact of the St. Wenceslas'cult in Brandýs nad Labem - Stará Boleslav to the tourism industry
Autor(ka) práce: Sýkorová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Koňařík, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the diploma thesis is the impact of the St. Wenceslas'cult to the tourism in Brandýs nad Labem -- Stará Boleslav. First part of the thesis consists of basic information about St. Wenceslas and the development of his cult in periods of the Czech history. Second part represents the survey of the Czech nation about St. Wenceslas. Last part of the thesis forms the analysis of the tourism industry in Brandýs nad Labem - Stará Boleslav and the impact of St. Wenceslas cult to the tourism of the town.
Klíčová slova: Brandýs nad Labem; Stará Boleslav; monuments; St. Wenceslas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 6. 2009
Datum podání práce: 15. 12. 2009
Datum obhajoby: 26. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20999/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: