Aktuální vývoj na světovém trhu emisemi skleníkových plynů

Název práce: Aktuální vývoj na světovém trhu emisemi skleníkových plynů
Autor(ka) práce: Vlček, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dostálová, Jiřina
Oponenti práce: Vojáček, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rostoucí emise skleníkových plynů přispívají k urychlování klimatické změny. Jednotlivé státy k řešení tohoto problému přistupují různými způsoby. Prozatím jediným globálním přístupem je Kjótský protokol. Kjótský protokol navrhuje k řešení klimatické změny využití flexibilních nástrojů - emisního obchodování a projektových mechanismů. Teorie i dosavadní praxe dokládá ekonomickou výhodnost těchto nástrojů. Použití systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů se rozšiřuje i v zemích, které neratifikovaly Kjótský protokol. Práce hodnotí mimoevropské povinné systémy emisního obchodování zavedené i plánované.
Klíčová slova: skleníkový efekt; klimatická změna; Kjótský protokol; CO2; emisní obchodování

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2006
Datum podání práce: 23. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3043/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: