Emisní povolenka jako cenný papír a investiční nástroj

Název práce: Emisní povolenka jako cenný papír a investiční nástroj
Autor(ka) práce: Tůma, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Chára, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Systém obchodování s emisemi Evropské unie funguje od roku 2005 a dosud je diskutabilní, jaká je právní povaha emisních povolenek. Tato otázka je navíc komplikována faktem, že ji nemůže řešit členský stát EU ETS, protože se jedná o oblast upravovanou komunitárním právem. Tato práce zkoumá, jakou právní povahu má povolenka v českém právu; konkrétně zda se jedná o cenný papír a/nebo investiční nástroj. Závěr je takový, že povolenka není ani jedno a její právní povaha je stále nejasná; v současné době to ale příliš nevadí. Nicméně pro budoucí hladké fungování systému je třeba, aby se tomuto tématu věnovala Evropská komise.
Klíčová slova: Investiční nástroj; Cenný papír; Právní povaha; Emisní povolenky
Název práce: European Union Allowance as a Security and Financial Instrument
Autor(ka) práce: Tůma, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Chára, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
European Union Emission Trading System has been in operation since 2005 and to this point the legal nature of European Union Allowances is still controversial. Moreover, this question is complicated by fact, that a member state can not handle this problem, because it is acquis communautaire to solve it. The aim of this study is to explore the legal nature of allowance in Czech legal system, in merito, whether it is a security and/or a financial instrument. In conclusion, allowance is neither of those and its legal nature is still unclear, but also it does not really matter by now. Nevertheless, for the future smooth functioning of the EU ETS it is necessary that European Commission pursues this subject.
Klíčová slova: Legal Nature; European Union Allowances; Financial Instrument; Security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 6. 2009
Datum podání práce: 28. 2. 2010
Datum obhajoby: 21. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21356/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: