Uživatelské testování manažerských simulátorů

Název práce: Uživatelské testování manažerských simulátorů
Autor(ka) práce: Velínská, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Čulíková, Stanislava
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem manažerských simulátorů. Je rozdělena na dvě části. První, teoretická pojednává o teoretickém pozadí manažerských simulátorů. Druhá, praktická, se zabývá testováním dvou simulátorů: StartCom a DealSale.
Klíčová slova: Komplexní sociální systémy; Systémová dynamika; PowerSim; Manažerské simulátory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2006
Datum podání práce: 12. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3222/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: