Využití potenciálu mikroregionu Vlachova Březí pro rozvoj cestovního ruchu

Název práce: Využití potenciálu mikroregionu Vlachova Březí pro rozvoj cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Krejsová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Košatka, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí cestovní ruch v mikroregionu Vlachovo Březí. Nejprve představuje přírodní prostředí, do kterého je mikroregion zasazen. Rozebírá základní předpoklady pro cestovní ruch, jako jsou např. přírodní památky, movité památky, vybavenost materiálně technickou základnou, různé zvyky a kulturní akce konané v mikroregionu. Jsou zde představené jednotlivé obce, které mikroregion tvoří. Velmi zajímavá je SWOT analýza mikroregionu, ze které vyplývá, na co by se měly obce zaměřit, aby zvýšili svou atraktivitu pro cestovní ruch.
Klíčová slova: SWOT analýza mikroregionu; Vlachovo Březí; cestovní ruch mikroregionu; památky mikroregionu; mikroregion Vlachovo Březí - základní informace; Poloha mikroregionu Vlachova Březí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2007
Datum podání práce: 23. 4. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4987/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: