Vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy

Název práce: Vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy
Autor(ka) práce: Pašková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Míšek, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je Vliv vstupu nízkonákladových společností na trh letecké dopravy. Je zde krátká historie, současnost a význam letecké dopravy jako celku. Dále jsou zde charakterizovány klasické letecké společnosti. Hlavní částí této práce jsou společnosti nízkonákladové, jejich historie, současnost, význam a vliv jejich vstupu na trh. V závěru práce jsou porovnány ceny letenek a služby nízkonákladové a klasické společnosti.
Klíčová slova: low-cost; nízkonákladové společnosti; nízkonákladová letecká doprava; klasická letecká společnost; low costová společnost; historie nízkonákladové dopravy
Název práce: Influence of entrance low-cost airlines to market of aviation transport
Autor(ka) práce: Pašková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Míšek, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is Influence of entrance low-cost airlines to market of aviation transport. The thesis describes aviation transport as a whole, its history, present and its meaning. Next there is described full budget airlines. The main part of this thesis is focused on low cost airlines, their history, present, future, meaning and influence of the entrance to market of aviation transport. At the end of this thehis there is comparison of full budget airline and low cost airline, their services and prices.
Klíčová slova: low-cost airlines; budget airline; full budget airline

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2009
Datum podání práce: 18. 12. 2009
Datum obhajoby: 19. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22434/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: