Transformační procesy v Mongolsku v letech 1990-2005

Název práce: Transformační procesy v Mongolsku v letech 1990-2005
Autor(ka) práce: Sharkhuu, Tsevelmaa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Karlíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje vystínit výchozí podmínky a vývoj transformačního procesu v Mongolsku v období 1990-2005. Rozebírá ekonomické reformy v jednotlivých oblastech hospodářství a jejích výsledky, definuje priority dalšího rozvoje.
Klíčová slova: transformující se ekonomiky v Asii; ekonomické reformy; transformační procesy; Mongolsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 1. 1. 2006
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4995/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: