Analýza struktury návštěvníků ZOO Liberec a návrhy pro zlepšení propagace

Název práce: Analýza struktury návštěvníků ZOO Liberec a návrhy pro zlepšení propagace
Autor(ka) práce: Bobková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pillmayerová, Jarmila
Oponenti práce: Pintnerová, Lena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce obsahuje analýzu ZOO Liberec, jejího umístění, služeb, konkurenčního prostředí. Na základě výsledků šetření, které zorganizovala ZOO a které probíhalo formou dotazníků ve třech jazykových mutacích, byla v období jednoho roku zkoumána struktura návštěvníků. Hodnocení tohoto šetření se skládá z grafického i slovního hodnocení. V práci je dále analyzována současná propagace. Výsledkem analýz a šetření jsou návrhy na zlepšení služeb a na budoucí propagaci.
Klíčová slova: ZOO; služby; propagace; návštěvnost; analýza
Název práce: The structure analysis of ZOO Liberec visitors and proposals for improvements of promotion
Autor(ka) práce: Bobková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pillmayerová, Jarmila
Oponenti práce: Pintnerová, Lena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2007
Datum podání práce: 23. 4. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: