Mistrovství světa ve fotbale 2010 jako faktor rozvoje dopravní infrastruktury v Jihoafrické republice

Název práce: Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 ako faktor rozvoja dopravnej infraštruktúry v Juhoafrickej republike
Autor(ka) práce: Lukšíková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němečková, Tereza
Oponenti práce: Adamcová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Nedostatočná infraštruktúra v Juhoafrickej republike bola a je jednou z najväčších hrozieb pre organizátorov futbalových majstrovstiev sveta v roku 2010. Autorka sa vo svojej práci zameriava na vplyv šampionátu ako možný impulz pre rozvoj dopravnej inraštruktúry v tejto krajine. Práca je rozdelená do troch častí, pričom v prvej je predstavená súčasná existujúca infraštruktúra, v druhej časti bakalárskej práce sú predstavené projekty jednotlivých provincií, kde turnaj prebehne a napokon tretia časť bližšie popisuje zdroje financovania týchto projektov.
Klíčová slova: Juhoafrická republika; dopravná infraštruktúra; Majstrovstvá sveta
Název práce: Mistrovství světa ve fotbale 2010 jako faktor rozvoje dopravní infrastruktury v Jihoafrické republice
Autor(ka) práce: Lukšíková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němečková, Tereza
Oponenti práce: Adamcová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Nedostatečná infrastruktura v Jihoafrické republice byla a je jednou z nejvetších hrozeb pro organizátoři fotbalových mistrovství sveta v roku 2010. Autorka se ve své práci zameřuje na vliv šampionátu jako možný impulz pro rozvoj dopravní infrastruktury v této zemi. Práce je rozdelena do tří částí, přičemž v první je představena současná existující infrastruktura, ve druhé části bakalářské práce jsou představeny projekty jednotlivých provincií, kde turnaj probehne a nakonec třetí část blíže popisuje zdroje financování techto projektů.
Klíčová slova: Jihoafrická republika; dopravní infrastruktura; Mistrovství sveta
Název práce: FIFA World cup 2010 as an agent of transport infrastructural improvements in Republic of South Africa
Autor(ka) práce: Lukšíková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němečková, Tereza
Oponenti práce: Adamcová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this bachelor work is to describe the changes and improvements within the transport infrastructure in South Africa as a reaction to organising of FIFA 2010 World cup. The bachelor paper is divided into three chapters. The first one is dedicated to existing transport infrastructure. In the second part the author presents the plans and projects for development of infrastructure in those provincies where the WC will be taking place. The third and the last part deals with financial sources for all transport projects connected to FIFA 2010 WC.
Klíčová slova: FIFA World cup; transport infrastructure; Republic of South Africa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2009
Datum podání práce: 20. 6. 2009
Datum obhajoby: 19. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20202/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: