Analýza sortimentu společnosti Hügli Food s.r.o

Název práce: Analýza sortimentu společnosti Hügli Food s.r.o
Autor(ka) práce: Mudra, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mottlová, Libuše
Oponenti práce: Hojgrová, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje sortiment české společnosti podnikající v potravinářském průmyslu. Popisuje charakteristiky produktových řad a vlastnosti konkrétních produktů. Hodnotí silné stránky a slabiny sortimentu a navrhuje možnosti k odstranění těchto slabin. Práce dále ukazuje na nové možnosti a příležitosti pro sortiment společnosti a na to, jak je může společnost využít. Práce se věnuje také tzv. privátním značkám, které jsou významnou součástí analyzovaného sortimentu a u nichž lze očekávat v oblasti střední Evropy v budoucnu další rozvoj.
Klíčová slova: výrobková média; komplexní produkt; privátní značky; funkce produktů; produktové řady; sortiment; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 4. 2007
Datum podání práce: 24. 4. 2007
Datum obhajoby: 15. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5004/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: