Možnosti alternativního zabezpečování veřejných služeb

Název práce: Možnosti alternativního zabezpečování veřejných služeb
Autor(ka) práce: Hlaváčová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Není k dispozici ...
Klíčová slova: K2; K1; K3
Název práce: Possibilities of Alternative Safeguarding of Public Services
Autor(ka) práce: Hlaváčová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
is not available ...
Klíčová slova: w3; w2; w1

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2006
Datum podání práce: 30. 6. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21354/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: