E-government v ČR

Název práce: E-government v ČR
Autor(ka) práce: Janota, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mates, Pavel
Oponenti práce: Toth, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problémem elektronické komunikace ve vztazích mezi orgány veřejné správy a občany. Nejprve se věnuje samotnému pojmu e-governmentu, jeho vývoji ve světě, v Evropské unii a v České republice a přínosům a problémům, které jsou s elektronickou správou spojeny. Následně zkoumá současnou situaci na poli elektronické komunikace orgánů státu a občanů v České republice, problém zabezpečení předávaných dokumentů pomocí elektronického podpisu a dále představuje některá funkční řešení, která jsou v České republice v této oblasti již k dispozici.
Klíčová slova: elektronické tržiště; Portál veřejné správy; elektronický podpis; elektronická veřejná správa; e-government
Název práce: E-governmemt in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Janota, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mates, Pavel
Oponenti práce: Toth, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2006
Datum podání práce: 12. 6. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: