EU Trade Policy in Relation to Central Europe and Its Impact on Local Market: the Case of the Czech Republic

Název práce: EU Trade Policy in Relation to Central Europe and Its Impact on Local Market: the Case of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Poskočil, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Abstrakt
Klíčová slova: Key 2; Key 1; Key 3
Název práce: EU Trade Policy in Relation to Central Europe and Its Impact on Local Market: the Case of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Poskočil, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Abstrakt
Klíčová slova: klíč 1; klíč 3; klíč 2

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of International Trade and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2009
Datum podání práce: 30. 11. 2009
Datum obhajoby: 16. 1. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25445/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: