Finanční benchmarking - Heineken Česká republika, a.s

Název práce: Finanční benchmarking - Heineken Česká republika, a.s
Autor(ka) práce: Janouchová, Iveta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Sladkovská, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá finanční zdraví společnosti Heineken Česká republika, a.s. v porovnání s odvětvím (OKEČ DA) na základě Benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA.
Klíčová slova: Benchmarking; OKEČ DA - 15; Královský pivovar Krušovice; diagnostický systém finančních indikátorů INFA
Název práce: Financial benchmarking - Heineken Ceska republika, a.s
Autor(ka) práce: Janouchová, Iveta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Sladkovská, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the assessment of the financial health company Heineken Ceska republika, a.s. in comparison with the industry (OKEC DA) on the basis of Benchmarking system financial indicators INFA.
Klíčová slova: OKEC DA - 15; benchmarking system INFA; Kralovsky pivovar Krusovice; Benchmarking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 3. 2010
Datum obhajoby: 27. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23921/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: