Strategie implementace nové služby na český trh

Název práce: Strategie implementace nové služby na český trh
Autor(ka) práce: Vejsadová, Klára
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základní téma následující práce vychází ze stále aktuálnější problematiky využívání přírodních zdrojů a ekologických důsledků lidské činnosti. Samotnému napsání práce předcházela úvaha o vlivu výroby a používání jednorázových plenek na životní prostředí. Kromě vysoké náročnosti výroby na surovinové zdroje a energie je největším negativním výstupem spotřeby plen na jedno použití vznik enormního množství odpadu, jenž končí na skládkách. Postupným sbíráním informací k problematice a zejména seznámením se s existencí takzvané plenkové služby v zahraničí, jež představuje ekologičtější a zároveň stejně pohodlnou alternativu jednorázových plen, vedly k rozhodnutí, pokusit se v rámci diplomové práce vyhodnotit možnost zavést tuto službu v České republice.
Klíčová slova: komunikační strategie; marketingový výzkum; výzkum trhu; vývoj nových služeb; Služby
Název práce: Implementation strategy for a new service on the Czech market
Autor(ka) práce: Vejsadová, Klára
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2007
Datum podání práce: 25. 4. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5024/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: