Ekonomika sportovního klubu ČEZ Basketball Nymburk

Název práce: Ekonomika sportovního klubu ČEZ Basketball Nymburk
Autor(ka) práce: Kotas, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kotáb, Jiří
Oponenti práce: Eysseltová, Sylvie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rozbor situace a ekonomiky basketbalového klubu ČEZ Basketball Nymburk, zjištění marketingových nástrojů, silných a slabých stránek, hodnocení finančních výkazů. V práci je hodnocena současná situaci klubu a definovány možné budoucí kroky k udržení a případnému posílení dominantní pozice klubu v rámci České republiky.
Klíčová slova: basketbal; finanční výkazy; sportovní klub; ekonomika
Název práce: The economics of the sports club ČEZ Basketball Nymburk
Autor(ka) práce: Kotas, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kotáb, Jiří
Oponenti práce: Eysseltová, Sylvie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The analysis of the situation and the economics of the basketball club ČEZ Basketball Nymburk, the recognition of the marketing mix, strengths and weaknesses, evaluation of financial statements. In the work there is valuated the current situation of the club and possible future steps to maintain or even improve the dominant position of the club within the Czech Republic.
Klíčová slova: economics; basketball; financial statements; sports club

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 26. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: