Problematika ústavnosti Evropské unie

Název práce: Problematika ústavnosti Evropské unie
Autor(ka) práce: Pešek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Jelínek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá charakteristikou evropského práva jako autonomního právního řádu a zkoumá tu jeho část, která může nabývat ústavní povahy. Dále analyzuje Smlouvu o Ústavě pro Evropu a její možný dopad na evropské právo. Práce se v závěru zabývá budoucím vývojem konstitucionalizace evropského práva.
Klíčová slova: referendum; konstitucionalizace; komunitární právo; evropské právo; Evropská unie; ústavní smlouva; Smlouva o Ústavě pro Evropu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5029/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: