Analýza nástrojů internetu pro marketingové účely

Název práce: Analýza nástrojov internetu pre marketingové účely
Autor(ka) práce: Tabernaus, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V prvej časti práca popisuje tempo technologického pokroku, históriu informačných technológií a internetu (z hľadiska hardware a software), a vývoj marketingových nástrojov internetu do dnešnej doby. Pritom deklaruje súčasný stav vývoja internetu ako vysoko integrovaný a zdôrazňuje presahy internetu do všetkých 4P v marketingovom mixe. Následne popisuje aktuálne dostupné nástroje pre umiestnenie reklamy na internete, teda vyhľadávače, e-maily, bannery, ale aj novšie ako sociálne siete, affiliate programy a advergaming. Jednotlivé nástroje sú pritom preložené príkladmi fungovania z praxe, analýzou úžitkov účastníkov SMS lotérie, a kvalifikovanými odhadmi budúceho vývoja. V závere analyzuje systém pre správu obsahu web stránok CMS Media Factory ako posledný nástroj marketingu na internete.
Klíčová slova: internet; reklama; marketing
Název práce: Analýza nástrojů internetu pro marketingové účely
Autor(ka) práce: Tabernaus, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V první části práce popisuje tempo technologického pokroku, historii informačních technologií a internetu (z hlediska hardware a software), a vývoj marketingových nástrojů internetu do dnešní doby. Přitom deklaruje současný stav vývoje internetu jako vysoce integrovaný a zdůrazňuje přesahy internetu do všech 4P v marketingovém mixu. Následně popisuje aktuálně dostupné nástroje pro umístnění reklamy na internetu, tedy vyhledávače, e-maily, bannery, ale taky ty nověší jako sociální sítě, affiliate programy a advergaming. Jednotlivé nástroje jsou přitom přeloženy příkladmi fungováni z praxe, analýzou užitků účastníků SMS lotérie, a kvalifikovanými odhadmi budoucího vývoje. V závěru analyzuje systém pro správu obsahu web stránek CMS Media Factory, jakožto posledný nástroj marketingu na internetu.
Klíčová slova: internet; reklama; marketing
Název práce: Analysis of internet tools for marketing purposes
Autor(ka) práce: Tabernaus, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In the first part the thesis describes the pace of development in technology, history of information technology and the internet (from hardware and software point of view), and the development of internet's marketing tools up to present day. Thereby it declares the present state of internet as highly integrated and emphasises the role of internet in each of Kotler's 4P of marketing mix. Then follows the description of currently available internet tools for marketing purposes, such as search engines, e-mails, banners, and also the newer ones like social networks, affiliate programs and advergaming. The single tools are also enriched with real life examples, analysis of utility of SMS lotery participants, as well as qualified assessment of future development. In the end the thesis analyses the content management system (CMS), as yet another internet's marketing tool.
Klíčová slova: marketing; internet; advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 25. 5. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24508/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: