Sofistikované obchodní strategie a systémy při elektronickém obchodování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sofistikované obchodní strategie a systémy při elektronickém obchodování
Autor práce:
Bezděkovský, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Votava, Libor
Osoba oponující práci:
Donát, Lukáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce objasňuje začínajícím obchodníkům problematiku obchodních strategií a systémů. Pozornost je soustředěna na obchodníka s malým účtem. V teoretické části je čtenář uveden do reality obchodování a seznámen se základními teoretickými poznatky. Pomocí analýzy dat je v praktické části sestavena obchodní strategie s obchodními systémy. Cílem práce je pokusit se odpovědět na otázku, zda je možné na finančních trzích pomocí těchto strategií dlouhodobě vydělávat. Výsledkem práce je strategie, která je sestavena ze tří obchodních systémů. Tyto mechanické obchodní systémy byly naprogramovány v programu Metatrader 4. Po finálním vyhodnocení systémů a celé strategie zjišťujeme, že obchodní systémy (i přes ziskovost) nesplňují požadavky pro obchodování. V závěru je na základě rozhovoru s profesionálním obchodníkem navržena cesta, po které by se začínající obchodník měl ubírat, aby na finančních trzích pomocí sofistikovaných obchodních strategií a systémů dlouhodobě vydělával.
Klíčová slova:
Elektronické obchodování; Metatrader; Trading; Obchodování na finančních trzích; Obchodní systémy; Obchodní strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 4. 2009
Datum podání práce:
30. 4. 2010
Datum obhajoby:
25.05.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20207_xbezj10.pdf [1,36 MB]
Oponentura:
16000_Donát.pdf [2,63 MB]
Hodnocení vedoucího:
20207_votaval.pdf [81,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20207/podrobnosti