Exportní strategie Mars Svratka,a.s

Název práce: Exportní strategie Mars Svratka,a.s
Autor(ka) práce: Netolická, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Kadlec, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o souhrnné exportní strategii firmy Mars Svratka,a.s. Nastiňuje současnou situaci společnosti v oblasti mezinárodního obchodu, strategii exportních obchodních partnerů, využití služeb obchodních zástupců apod. Součástí diplomové práce je navrhované rozšíření exportní strategie (vstup na nové obchodní trhy) pro východní Evropu, konkrétně pro nové členské státy Evropské Unie ? Rumunsko a Bulharsko. V práci se hodnotí možné obchodní důsledky vstupu na zahraniční trhy
Klíčová slova: exportní trhy; obchodní partneři; analýza trhu; export; exportní strategie
Název práce: Export strategy of Mars Svratka,a.s
Autor(ka) práce: Netolická, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Kadlec, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2007
Datum podání práce: 25. 4. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5049/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: