Analýza produkční funkce firmy

Název práce: Analýza produkční funkce firmy
Autor(ka) práce: Altmanová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hušek, Roman
Oponenti práce: Blažek, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Produkční funkci lze definovat jako model vstupů a výstupů výrobního procesu. Analyzuje vztah mezi výslednou produkcí a výrobními faktory, tedy vztah mezi maximálním množstvím výstupu-outputu, který je možno vyrobit, a vstupy-inputy, požadovanými k výrobě tohoto výstupu. Produkční funkci lze tedy chápat jako kvantitativní ekonomickou analýzu vzájemné zaměnitelnosti výrobních faktorů a jejich důsledků.
Klíčová slova: Produkční funkce; PFCD

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5050/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: