Islandská finanční krize

Název práce: Islandská finanční krize
Autor(ka) práce: Rosínová, Ivana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Pavel
Oponenti práce: Votava, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou finančních krizí, konkrétně analýzou islandské finanční krize v roce 2008. Hlavním cílem práce je popsat průběh, příčiny a důsledky této krize. V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky, které se týkají problematiky finančních krizí. Popisná část se zabývá předkrizovým vývojem islandské ekonomiky a průběhem finanční krize. Závěrečná část je věnována analýze islandské finanční krize, pro kterou je využit obecný model systemické finanční krize.
Klíčová slova: Islandská centrální banka; modely finančních krizí; systemická finanční krize; finanční krize; Island
Název práce: Financial Crisis in Iceland
Autor(ka) práce: Rosínová, Ivana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Pavel
Oponenti práce: Votava, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma work deals with the problems of financial crises, concretely with the Icelandic financial crisis in 2008. The main target of the work is to describe the course, the causes and the consequences of the financial crisis. The fundamental informations about the financial crises are summarized in the theoretical part. The descriptive part deals with the development of the icelandic economy before crisis and with the course of the financial crisis. The final part is devoted to the analysis of the icelandic financial crisis, for that is used the general model of systemic financial crises.
Klíčová slova: Central Bank of Iceland; Iceland; financial crisis; systemic financial crisis; models of financial crises

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2008
Datum podání práce: 30. 4. 2010
Datum obhajoby: 2. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20235/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: