Faktory ovlivňující vývoj světových cen ropy od padesátých let 20. století

Název práce: Faktory ovlivňující vývoj světových cen ropy od padesátých let 20. století
Autor(ka) práce: Durica, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojem cen na světových trzích ropy od padesátých let dvacátého století. V práci je kladen důraz na hlavní změny v toto vývoji a na faktory, které toto změny způsobily. V první části práce jsou v chronologickém sledu popisovány události, které ovlivnily vývoj světových cen ropy. V druhé části jsou popisovány jednotlivé faktory, které determinují cenu ropy.
Klíčová slova: změny ceny ropy; světový trh ropy; cena ropy; vývoj; ropa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5051/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: