-

Název práce: Regionální politika EU: Španělsko, na příkladu Andalusie
Autor(ka) práce: Pachingerová, Barbara
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Slonková, Vlasta
Oponenti práce: Fitzová, Daša; Nováček, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca popisuje regionálnu politiku EU.Táto je v úvode charakterizovaná vo všeobecnosti. Približuje Španielsko ako krajinu z geografického, politického a ekonomického pohladu. Popisuje regionálne rozdiely medzi autonómnimi oblasťami. Popisuje Andalúziu ako najmenej rozvinutú autonómnu oblasť. Zachytáva aplikované operačné programy počas dvoch programových období a ich dopad po skončení každej etapy.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2007
Datum podání práce: 1. 1. 2007
Datum obhajoby: 28. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5054/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: