Zaměstnanost na českém trhu práce

Název práce: Zaměstnanost na českém trhu práce
Autor(ka) práce: Bradáč, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tomková, Magdalena
Oponenti práce: Kučerová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analýza vývoje zaměstnanosti v ČR od r. 1993, zkoumání zaměstnanosti v různých věkových skupinách. Další charakteristiky zaměstnanosti, samostatná výdělečná činnost. Současná politika zaměstnanosti v ČR a možnosti dalšího zvyšování zaměstnanosti.
Klíčová slova: politika zaměstnanosti; OSVČ; Lisabonská strategie; zaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2006
Datum podání práce: 23. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: