Product placement a jeho využití ve filmu 2Bobule

Název práce: Product placement a jeho využití ve filmu 2Bobule
Autor(ka) práce: Slavíčková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout doporučení do budoucna na základě analýzy uplatnění product placementu ve vybraném filmu. V teoretické části se autor zabývá zásadami užívání product placementu v kinematografii a základním principům, které by měly být při jeho aplikaci dodržovány, historickým vývojem této reklamní metody v zahraničních, převážně hollywoodských filmech a její účinností. Dále se věnuje českému product placementu a analyzuje právní rámec jeho užití, především novou směrnici Evropské Unie, která byla do českého právního systému transformována s účinností od 1.6.2010. Praktická část obsahuje analýzu užití product placementu ve filmu 2Bobule.
Klíčová slova: reklama; markatingové komunikace; product placement
Název práce: Product Placement in Cinematography and Analysis of 2Bobule
Autor(ka) práce: Slavíčková, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mikeš, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to bring in ideas how to improve product placement utilization on the basis of the analysis of a selected film. The author focuses on the rules of using product placement in cinematography, the history in foreign, especially Hollywood films, and the efficiency of product placement. The paper also pays attention to Czech product placement and analyses appropriate legal framework including the new EU directive, that has been transported into the Czech legal system on 1st June 2010. The practical section contains an analysis of product placement in film 2Bobule.
Klíčová slova: marketing communications ; advertising; product placement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2010
Datum podání práce: 14. 5. 2010
Datum obhajoby: 11. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24177/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: