Marketing v oblasti počítačové podpory a poradenství v aplikaci na zahraniční společnost

Název práce: Marketing v oblasti počítačové podpory a poradenství v aplikaci na zahraniční společnost
Autor(ka) práce: Karnová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mňahončáková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou marketingu malých podniků působících v oblasti služeb s důrazem na trh počítačové podpory a poradenství v Kanadě. V teoretické části jsou vymezeny základní marketingové pojmy a definice související s tématem. Praktická část obsahuje situační analýzu a návrh marketingové strategie pro vybranou kanadskou společnost včetně stanovení poslání, cílových skupin, marketingových cílů a vhodné marketingové strategie.
Klíčová slova: marketing služeb; marketingová strategie; počítačové poradenství
Název práce: Marketing in the field of computer support and consultancy for a foreign company
Autor(ka) práce: Karnová, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Mňahončáková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis outlines information about marketing practices for small businesses providing computer consultancy services in Canada. The theoretical section defines basic marketing terms related to the topic and sets the basis for the practical applications. The practical section contains situational analysis and a marketing strategy proposal including mission statement, target groups and formulation of marketing goals.
Klíčová slova: computer consultancy; services marketing; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2009
Datum podání práce: 14. 5. 2010
Datum obhajoby: 10. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: