Analýza vývoje a dopadů zadluženosti obyvatelstva prostřednictvím kreditních karet

Název práce: Analýza vývoje a dopadů zadluženosti obyvatelstva prostřednictvím kreditních karet
Autor(ka) práce: Johnová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Jablonský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problémem zadlužení domácností prostřednictvím kreditních karet, zdroji financování těchto úvěrů a vlivem na spotřebitele. Zaměřuje se především na současnou situaci ve Spojených státech, přičemž využívá i poznatků z již proběhlé krize kreditních karet v Koreji. Práce popisuje vývoj dluhu z kreditních karet a identifikuje příčiny a následky úvěrové expanze. Soustředí se také na úlohu státu, která spočívá v nastavení podmínek trhu a případném řešení negativních důsledků selhání tržních mechanismů.
Klíčová slova: spotřebitel; státní zásah; sekuritizace; zadlužení domácností; kreditní katra
Název práce: Credit expansion through credit cards
Autor(ka) práce: Johnová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Jablonský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is concerning household indebtedness through credit cards, funding of these credits and how the consumer is affected. The focus is mainly on the current situation in the United States, nevertheless some observations from the former Korean credit card crisis are pointed out. The thesis describes the development of the credit card debt and identifies reasons and consequences of the expansion. The role of the state as setting conditions of the market and solving possible market failure is also mentioned.
Klíčová slova: consumer; credit card; state intervention; securitization; household indebtedness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 4. 2009
Datum podání práce: 15. 9. 2009
Datum obhajoby: 11. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: