Business Plan

Název práce: Business Plan
Autor(ka) práce: Diviš, Ivo Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kovář, František
Oponenti práce: Pevná, Jana;mzk2006331751;Ing., Ph.D., ekonomka, práce z podnikového managementu.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Zpracování podnikatelského plánu pro osobní společnost Catapult. Analýza situace v oboru podnikání, SWOT analýza. Finanční plán, účetní výkazy, ukazatele finanční analýzy.
Klíčová slova: Strategická analýza; finanční analýza; podnikatelské riziko; podnikatelský plán; finanční plán

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: