Druhý demografický přechod v zrcadle časových řad

Název práce: Druhý demografický přechod v zrcadle časových řad
Autor(ka) práce: Nosková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je shrnout a rozšířit poznatky o druhém demografickém přechodu v Ceské republice. Ukázat ekonomické a sociologické zmeny, které dobu po pocátku druhého demografického přechodu provázely, ukázat vývoj jednotlivých demografických ukazatelu a za pomoci metodologie časových rad odhadnout vhodné modely časových řad jednotlivých demografických ukazatelů před počátkem druhého demografického přechodu a po jeho nástupu. Vybrané demografické ukazatele jsou odhadnuty na základě vývoje demografických casových rad ve Švédsku.
Klíčová slova: druhý demografický přechod; demografická revoluce; časové řady; Švédsko
Název práce: Second demographic transition in the mirror of time series
Autor(ka) práce: Nosková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to summarize and extend the findings of the second demographic transition in the Czech Republic. To show sociological changes that occurred after the beginning of the second demographic transition. The aim is to estimate time series models of individual demographic indicators before and after the second demographic transition. Predictions of selected demographic indicators are based on Swedis demographic time series.
Klíčová slova: the second demographic transition; time series; Sweden; demographic revolution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 12. 2008
Datum podání práce: 1. 6. 2010
Datum obhajoby: 10. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17955/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: