Koncepce bydlení na úrovni měst a obcí v ČR

Název práce: Koncepce bydlení na úrovni měst a obcí v ČR
Autor(ka) práce: Divišová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Mizerová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje problematiku bytové politiky na komunální úrovni. Je rozebíráno současné postavení obcí v České republice v souvislosti s koncepcí bydlení a úlohy jednotlivých subjektů, které v ní hrají roli. Klíčový je zde stát, který významně ovlivňuje námi rozebíranou politiku především prostřednictvím legislativních opatření. Nacházíme jak objektivní, tak i vnitřní problémy, u kterých jsou navrhována možná řešení. Na vybrané koncepci je snaha poukázat prostřednictvím metodického návrhu na možné klady a zápory. Výše zmíněných rozborů lze dosáhnout podrobným prostudováním situace na základě aktuálních informací získaných spoluprácí s Ministerstvem pro místní rozvoj a vedením konkrétní obce, dále na základě mnou prošetřených informací z praxe. Cílem je definovat a zhodnotit současnou situaci tvorby koncepce bydlení v České republice a obohatit ji vlastními postřehy a názory.
Klíčová slova: privatizace; koncepce; obce; bytová politika
Název práce: The concept of housing policy at a municipal level
Autor(ka) práce: Divišová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Mizerová, Ivana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper analyzes the concept of housing policy at a municipal level. It looks at current status of areas in the Czech Republic in relation to their housing provision and individual stakeholders' roles in this process. The key role is played by the government and its influence of housing policy through legislation. Various general as well as individual areas' issues are explored and solutions discussed. One example outlines detailed analysis of a situation in a specific area of the country.The analysis was conducted based on current data provided by the Ministry of Local Development and the local council and a research conducted by the author. The aim is to define and analyze current housing policy in the Czech Republic and discuss potential solutions.
Klíčová slova: Tábor; housing privatisation; rental housing; Housing policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2008
Datum podání práce: 30. 1. 2009
Datum obhajoby: 9. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/16504/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: